Αισιόδοξη αναπροσαρμογή της λειτουργίας των ιδιωτικών ιατρείων