διαταραχές ύπνου

20 Μαρτίου 2024

Οι Εφαρμογές του Βελονισμού στην Αντιμετώπιση των Προβλημάτων του 21ου Αιώνα 

Το στρες, οι ψυχολογικές διαταραχές, οι διαταραχές ύπνου και άλλες καθημερινές αγωνίες μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα ζωής μας. Σε αυτό το πλαίσιο, η παραδοσιακή κινεζική ιατρική, και ειδικότερα ο βελονισμός, έχει αποδειχθεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.